قفسه بایگانی

تاریخچه بایگانی

تاریخچه بایگانی منحصر به زمان خاصی از ادوار گذشته نیست. در واقع زمانیکه بشر توانست مدرک های مربوط به زندگی شخصی و اجتماعی و فعالیت های اقتصادی خود را بر روی اجسام و مواد مختلف ثبت کند و آنها را در محلهای خاصی جمع آوری کند بایگانی بوجود آمده است که این امر مربوط به زمانی است که خط به وجود آمده مرتبط می شود این امر مقارن با زمانیست که بشر اقدام به ثبت خاطرات وحوادث خود در کتیبه ها و سنگ نوشته ها اقدام کرده است.

بایگانی(Arshive) (حامص) عمل بایگان. نام بخشی از ادارات دولتی وبنگاه های ملی است که اعضای آن مامور ضبط و نگهداری پرونده ها و اسناد و مدارک موجود هستند. و شخص بایگان هنگام مراجعت ارباب رجوع اسناد لازمه را در اختیار وی قرار می دهند.

بایگانی انباشته شدن اسناد اصلی و سوابق تاریخی و مکان فیزیکی آنهاست که در طول دوره ی شخصی از زندگی فرد یا سازمان جمع آوری شده است.

با افزایش جمعیت و توسعه فعالیت های مجموعه های مختلف اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و…منجر به ایجاد روز افزون اسناد بایگانی آن مجموعه ها شد به نحوی که بایگانی این اسناد به منظور اتخاذ تصمیم گیری ها وبرنامه های اداری یک مجموعه و سهولت در دسترسی به اسناد بایگانی می شود.

در پیرو همین موضوع در جوامع مختلف با اختصاص دادن محیط های مختلفی جهت بایگانی اسناد باهدف سازماندهی ودسترسی سریع از قفسه بایگانی ثابت وکمد بایگاتی ثابت استفاده می شود.

مدیریت اسناد بایگانی امروزه به عنوان یک علم در دنیای مدرن و رو به پیشرفت امروزی مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که ضرورت ایجاد تشکیلات منسجم جهت آرشیو اسناد در هر سازمان الزامی کرده است.

از آنجاییکه نیاز در هرجامعه معلولی برای پیشرفت در صنعت مورد نظر می شود.

نیاز به مدیریت اسناد در حیطه ی بایگانی دستخوش پیشرفت ها و تغییراتی که باعث تبدیل قفسه بایگانی ثابت و کمد بایگانی ثابت به قفسه ریلی وکمد بایگانی ریلی گردیده است‌ واین صنعت همانند سایر صنایع با پیشرفت علم‌ و همه‌گیری استفاده از این محصول شاهد پیشرفت در زمینه نوآوری و خلاقیت و بهینه سازی کارکرد آن شده است.

5/5 (1 Review)
5/5 (1 Review)
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.