نوشته‌ها

قفسه ریلی

بزرگ ترین سیستم بایگانی ریلی در پتروشیمی

/
پتروشیمی یکی از بزرگ ترین صنایعی می باشد که در ایران در حال فعال…